ULTRA
?

SUPI SAUNAVAHA ( )

Tikkurila
, /21013 ²/
, /1,0 /
.
0,225/0,9
, , .